Notifikasi

Sebutna Jinise Pawarta Manut Sumbere


Sebutna Jinise Pawarta Manut Sumbere

3. Sebutna jinise pawarta manut sumbere!4. Sebutna jinise pawarta manut bobot faktane!5. Sebutna jinise pawarta manut wilayahe!6. Apa tegese kalawarti?7. Sebutna kalawarti kang kokweruhi!jangan nagwurnanti aku kasih love,bintang dan jwaban tercedasmakasih(7poin)​

1. 3. Sebutna jinise pawarta manut sumbere!4. Sebutna jinise pawarta manut bobot faktane!5. Sebutna jinise pawarta manut wilayahe!6. Apa tegese kalawarti?7. Sebutna kalawarti kang kokweruhi!jangan nagwurnanti aku kasih love,bintang dan jwaban tercedasmakasih(7poin)​


Jawaban:

jawaban yg diatas jawaban no 3 dan 5

4. - pawarta / fakta kedadeane pancet bener ana

- pawarta ditambah andharan bab kedadeane

- pawarta opini awujud andharane wartawan

- pawarta apus apusan

6. KALAWARTI YAIKU LAYANG KABAR KANG METUNE KALA KALA UTAWA KADANG KADANG. KALAWARI BISA DISEBUT "MAJALAH". ISI KALAWARTI YAIKU BERITA LAN CERITA

7.- Jayabaya - koran sindo

JadikanJawabanYgTercerdas Terimakasih (ʘᴗʘ✿)


2. Sebutna jinise pawarta manut sumbere


Jawaban:

Televisi, buku, majalah


3. aranana jinise pawarta manut sumbere!​


Penjelasan:

fakta,pawarta saka kadadean langsung Lan nyata


4. 1. terangna apa kang diarani pawarta?2. sebutan jinise pawarta manut isine!3. sebutna jinise pawarta manut sumbere!4. sebutna jinise pawarta manut bobot faktane!5.sebutna jinise pawarta manut wilayahe!6. apa tegese kalawarti?7. sebutna kalawarti kang kokweruhi!(tolong dibantu ya) :)​


Jawaban:

1.Pawarta yaiku informasi utawa kabar anyar ngenani sawijining kedadean/prastawa kang lagi wae ana.

2.pawarta pendidikan, agama, politik

3.Pawarta lisan, pawarta internet, pawarta cetak, lan pawarta siaran

4.-Pawarta fakta/ kedadeane pancet bener ana

- Pawarta ditambah andharan bab kedadeane

- Pawarta opini, awujud andharane wartawan

- Pawarta apus-apusan

5.Pawarta utama pawortos yaiku berita/ kabar/ informasi ingkang anyar, lan bener, pawarta menika blasanipun di beritake ing media cetak lan elektronik , pawarta ingkang becik yaiku sing kalabet ing njerone 5W + 1H beritane aktual, wigati, faktual, lan, nairik kawigaten

6.kaliwarti yaiku dene yen metune mangsa

7.- Panjebar semangat

- Jayabaya

- Jawa Pos

- Kompas

- Koran sindo

Penjelasan:

Hai, semoga membantu. Follow ya:)

Jadikanjawabaniniterbaikya..

kalauadasalahbilang


5. 2. Sebutna jinise pawarta manut isine!3. Sebutna jinise pawarta manut sumbere!4. Sebutna jinise pawarta manut bobot faktane!5. Sebutna jinise pawarta manut wilayahe!


Jawaban:

2. pawarta pendidikan, agama, politik

3.fakta:yaiku pawarta kang sumbere saka kedadean nyata

4.pawarta fakta, pawarta di tambah,pawarta opni, pawarta apus apusan

5. saya tidak tahu


6. manut sumbere pawarta kasebut jinise


1. Pawarta dadakan
2. Pawarta ndinan
3. Pawarta crita

Semoga bermanfaat

7. Sebutna jinise pawarta manut sumbere!​


Jenise pawarta manut sumbere yaiku:

Pawarta CetakPawarta SiaranPawarta InternetPawarta Lisan

Pembahasan

Teks pawarta yaiku laporan kang ngandhung informasi sing isine berita aktual, viral, lan adhedhasar fakta. Naskah saka teks pawarta uga ngandhung informasi kang wigati, pantes utawa kang kepengin diweruhi dening masyarakat umum.

Berikut adalah contoh pawarta bahasa jawa:

Kedadean ledakan diduga bom neng pos polisi lan neng Sarinah, Jakarta Pusat. Miturut saksi mata, ana ping pitu ledakan banjur kedadean tembakan polisi karo wong ora dikenal.

"Mau aku arep menyang Bank Syariah Mandiri saka arah mburi Sarinah, wayah aku ketuk neng lobi Wisma Mandiri krungu suwara ledakan ping siji," tembung Hatib, Kamis (14/1/2015).

Sakwise kuwi dheweke ndeleng wong-wong pada mlayu saka njero gedung Sarinah. Sawentara mobil anyak ngebut mungkur lokasi sekitar jeblukan bom.Aku delok njaba akeh mobil mungsuh arus, terus polisi teka. Wong-wong pada mlayu metu saka gedung Sarinah menyang arah Monas," tembung Hatib.Ora suwe sakwise kuwi krungu ping 7 ledakan ngurut. Kahanan banjur dadi serem banget.

"Sakwise kuwi ana ledakan kapindho nganti ping 6. Aku delok saka adoh kahanan medeni banget, krungu tembakan polisi karo wong sing ora dikenal," gamblange.

Bom njebluk urut neng sekitar Jl MH Thamrin, tepate neng sekitar kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Suara bedhil-bedhilan uga isih neras krungu.

"Siji ledakan meledak neng parkiran Starbucks," tembung saksi Totok marang wartawan, Kemis (14/1/2016).

Starbucks manggon neng sisih gedung Sarinah.

Totok ana ing lantai 13 gedung Sarinah. dheweke ndeleng kedaden kesebut kanthi gamblang. Dheweke ndeleng sumber ledakan neng parkiran kesebut saka salah siji mobil.

"Saiki isih bedhil-bedhilan," tembung Totok gebug 11.05 WIB iki mau.

Polisi wektu kuwi ngener menyang arah Gedung Jaya. Sawong satpam tewas lan ngglimpang neng tengah ndalan.

Sawong polisi dilaporke ugo tewas mergo ledakan bom neng pos polisi Sarinah Thamrin, Jakarta. Dikiro ledakan bom sing marakake panugas kuwi tewas. Durung kawruhan identitas polisi kuwi. Pos polantas kuwi porak poranda. durung kawruhan sapa.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang contoh pawarta brainly.co.id/tugas/1125488Materi tentang pawarta brainly.co.id/tugas/9218293Materi tentang pengertian pawarta brainly.co.id/tugas/3557629

Detail jawaban

Kelas: 3 SMP

Mapel: Bahasa Daerah

Bab: Pawarta

Kode: 9.2.7

#AyoBelajar

#SPJ2


Video Terkait


Bahasa Jawa Basa Jawa Contoh Basa
Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.