Notifikasi

Sebutkeun Tilu Hal Nu Kudu Diperhatikeun Lamun Rek Ngayakeun Wawancara


Sebutkeun Tilu Hal Nu Kudu Diperhatikeun Lamun Rek Ngayakeun Wawancara

Sebutkan tilu hal NU kudu diperhatikeun lamun ngaayakenwawancara​

Daftar Isi

1. Sebutkan tilu hal NU kudu diperhatikeun lamun ngaayakenwawancara​


Jawaban:

1 siapkeun pananya

2cirian orang nu bade di wawancarana

3diskusikeun hasil wawancarana

Penjelasan:

jadikan sebagai jawaban terbaik y ≧﹏≦


2. 31. Sebutkeun tilu hal nu kudu diperhatikeun lamun rek ngayakeun wawancara!32. Sebutkeun tilu conto kecap bantu bilangan jeung barangna!33. Sebutkeun tilu paribasa jeung hartina!34. Sebutkeun tilu kadaharan has Sunda nu ku hidep apal!35. Sebutkeun tilu jenis usaha nu aya patalina jeung karajinan kreatif!Tolong jawab semua​


jawaban:

31.Narasumber,nyiapkeun topik nu ek dibahas,ngajieun daftar pertannyan,jst..

32.

■Jajang meunang rangking hiji dikelasna

■yani meuli baju salosin

■Emak meuli,cau ambon 3 sisir

33 .Cari aja digogle banyak...

34.-Seblak

-Nasi Liwet

-Empal Gentong.jst

35..?

Penjelasan:SekianTerimaGaji..


3. III. Pék jawab pananya di handap!31. Sebutkeun tilu hal nu kudu diperhatikeun lamun rek ngayakeun wawancara!32. Sebutkeun tilu conto kecap bantu bilangan jeung barangna!33. Sebutkeun tilu paribasa jeung hartina!kak pliiiiiisssss banget bantu aku jam 9 mau di kumpulin​


Jawaban:

1. ngadamel daftar patarosan, ngadamel janji sareng narasumber, nangtukeun topik

2. awi = saleunjeur, cau = sasikat, gula = sagandu, kalapa = sahulu

3. - kawas kuda leupas ti gedogan (ngarasa bebas)

- Moro Julang ngaleupaskeun peusing (neangan nu leuwih gede, nepi ka ningalkeun nu Geus Aya)

- Kabeureuyan mah Tara ku tulang munding ( cilaka mah Tara tuluy ku hal hal nu gede, tapi bisa wae ku hal hal nu leutik)


4. 31. Sebutkeun tilu hal nu kudu diperhatikeun lamun rek ngayakeun wawancara!32. Sebutkeun tilu conto kecap bantu bilangan jeung barangna!33. Sebutkeun tilu paribasa jeung hartina!34. Sebutkeun tilu kadaharan has Sunda nu ku hidep apal!35. Sebutkeun tilu jenis usaha nu aya patalina jeung karajinan kreatif!​


Jawaban:

31. nangtukeun topik, ngadamel daftar patarosan, nyiapkeun alat, ngadamel janji sareng narasumber

32. gula = sagandu, kalapa = sahulu, cau = sasikat,

, awi = saleunjeur

33. - kawas kuda leupas ti gedogan (ngarasa bebas)

- Moro Julang ngaleupaskeun peusing (neangan nu leuwih gede nepi ka ningalkeun nu Geus Aya)

- Kabeureuyan mah Tara ku tulang munding (cilaka mah Tara tuluy ku hal hal nu gede, tapi bisa ku hal hal nu leutik)

34. rangginang, opak, peuyeum, karedok, lotek, tutug oncom

35. tukang kelom geulis, tukang nganyam, tukang payung geulis


5. 31. Sebutkeun tilu hal nu kudu diperhatikeun lamun rek ngayakeun wawancara!32. Sebutkeun tilu conto kecap bantu bilangan jeung barangna!33. Sebutkeun tilu paribasa jeung hartina!34. Sebutkeun tilu kadaharan has Sunda nu ku hidep apal!35. Sebutkeun tilu jenis usaha nu aya patalina jeung karajinan kreatif!tolong bantu jawab besok di kumpulkan​


Jawaban:

31. a. narasumber nu bade di wawancara

b. pertanyaan nu bade ditaroskeun

c. patlot sareng buku janten nyatet hasil wawancara


6. Naon wae nu kudu diperhatikeun lamun urang rek wawancara?


Jawaban:

topik.

Daftar Membut tina patarosan.

Nyetel alat ka.

Jieun pasini (waktu jeung tempat).

Ngagunakeun basa anu mangrupa sopan tur santun.

Ngagunakeun basa komunikatif.

Sopan tur beberes penampilan.

Taya nyebut masalah pribadi.


7. 1.sebutkeun tilu hal nu kudu diperhatikeun lamun rek ngayakeun wawancara !2.sebutkeun tilu conto kecap bantu bilangan jeung barangna !3.sebutkeun tilu paribasa jeung hartina !4.sebutkeun tilu kadaharan has sunda nu ku hidep apal !5.sebutkeun tilu jenis usaha nu aya patalina jeung karajinan kreatif ! tolong banget dibantu yang bisa bahasa sundasoalnya besok dikumpulin (makasih)​


Jawaban:

1. -Muguhkeun patarosan anu rek ditanyakeun

- Nangtukeun narasumber

- Nangtukeun tempat jeung waktu

- Nyatetkeun informasi penting.

Selain eta aya deui, nyaeta:

- Nu ngawawancara kudu netral

- Nu ngawawancara kudu sopan.

2. Ga paham

3. Adam lali tapel poho ka baraya jeung poho ka lemah cai.

Adat kakurung ku iga adat nu hese digantina.

Adean ku kuda beureum beunghar ku barang titipan atawa ginding ku pakean batur.

4. Dorokdok, peyeum, karedok

5. Ga tau, maaf ya


Video Terkait


Gabung dalam percakapan
Posting Komentar
komentar teratas
Terbaru dulu
Daftar Isi
Tautan berhasil disalin.